Waalwijk 21 februari 2017

Op dinsdag 21 februari 2017 gaan scholieren weer bedrijven in Waalwijk bezoeken.

Op stap naar werken

Het Waalwijks Bedrijven Platform (WBP) en de scholen voor voortgezet onderwijs (VMBO) hebben gezamenlijk een werkgroep gevormd die leerlingen wil helpen bij hun loopbaanorientatie en bij de uiteindelijke beroepskeuze.

Het bedrijfsleven in onze regio kampt met een groot aantal moeilijk vervulbare vacatures, vooral in de sectoren techniek, zorg en logistiek. Wellicht speelt deze problematiek ook in uw organisatie. Het gebrek aan goed opgeleid personeel is niet alleen een gevolg van een goed draaiende economie, maar heeft ook te maken met een (te) grote onbekendheid bij de jeugd met mogelijke beroepen en opleidingen. In de regio Waalwijk is daarom een initiatief ontwikkeld om 2e-jaars VMBO-leerlingen kennis te laten maken met een vakgerichte opleiding. Dit initiatief is ontwikkeld voor u, maar daarbij hebben wij wel uw ondersteuning nodig.

Deelnemende scholen:

MET praktijkonderwijs

MET is een school voor Praktijkonderwijs. Een school waar je met je handen kunt leren om jezelf verder te ontwikkelen in een technisch of dienstverlenend beroep.

Walewyc

De Walewyc-mavo is een school met een goede naam. We houden van structuur en duidelijkheid. Doordat iedereen elkaar kent, is de sfeer gezellig en krijg je meer persoonlijke aandacht.

SG de Overlaat

School voor MAVO en Voorbereidend MBO. De Overlaat valt onder de Stichting Samenwerkingsschool de Overlaat.

Willem van Oranje College

Het Willem van Oranje College is een protestants-christelijke scholengemeenschap voor vmbo, havo, atheneum en gymnasium.

Bedrijfsbezoeken

Bekijk hier de foto's van de bedrijfsbezoeken van het afgelopen jaar.

W.B.P. Bedrijvenplatform

Doelen bereiken door overtuigingskracht

Waalwijks Bedrijven Platform

Waalwijks Bedrijven Platform

Het Waalwijks Bedrijven Platform, afgekort WBP, is een vereniging van meer dan 200 bedrijven die gevestigd zijn op de industrieterreinen Haven en Zanddonk, en overige bedrijven in Waalwijk-stad.

Lid van het WBP zijn de bedrijven, die elk vertegenwoordigd worden door een persoon op managementniveau. Het WBP is een gerespecteerd partner van de gemeente Waalwijk en dankzij de overtuigingskracht die het WBP samen met haar achterban heeft, zijn de afgelopen jaren belangrijke doelstellingen voor het Waalwijks bedrijfsleven bereikt.

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

De missie van het WBP is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van het Waalwijkse bedrijfsleven. Hierbij richt het WBP zich in eerste instantie op de volgende, bij de leden geinventariseerde hoofdthema's: verkeer en vervoer, veiligheid, bedrijfsomgeving en milieu.
Daarnaast zijn er andere thema's in voorbereiding, waarvoor de leden geraadpleegd worden. Zo gaat de aandacht nadrukkelijk uit naar de lokale politiek, maar er is ook ruimte voor ontmoeting en onderlinge gedachtewisseling tijdens de ledenbijeenkomsten die een aantal malen per jaar georganiseerd worden. Voor de informele contacten worden daarnaast voor de leden bedrijfsbezoeken en een jaarfeest (leden met hun partners) georganiseerd.

Doelstellingen:

Doelstellingen:

 • Het behartigen van de (gezamenlijke) belangen van de WBP-leden.
 • Het bevorderen van een optimaal lokaal/regionaal vestigingsbeleid.
 • Het bevorderen van een gezonde en evenwichtige economische ontwikkeling van Waalwijk.
 • Het vertolken van de stem van het Waalwijks bedrijfsleven op lokaal en regionaal niveau.
 • Het bevorderen van de samenhang van het Waalwijks bedrijfsleven (met name met behulp van ledenbijeenkomsten en -direct of indirect- dienstverlening).

Instrumenten:

Instrumenten:

 • Het WBP is vertegenwoordigd in de Parkmanagement Waalwijk BV, de Kamer van Koophandel, de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging BZW, de Waalboss-intiatiefgroep en het (informele) overleg van het (groot-)Waalwijkse bedrijfsleven.
 • Een permanente vertegenwoordiger van de gemeente Waalwijk (bedrijven- contact-functionaris) is bij bestuurs- en ledenbijeenkomsten aanwezig.
 • Politieke lobby en pressie, op basis van legitimatie en overtuigingskracht.
 • Vraagbaakfunctie voor de leden.
 • Informatieverschaffing (website www.wbp-waalwijk.nl en nieuwsbrief).
 • Organisatie van diverse ledenbijeenkomsten.
 • Initieren en aansturen van diensten, zoals de collectieve beveiliging van bedrijventerreinen en parkmanagement.

Op bezoek bij ca. 50 bedrijven

Bekijk hier de foto's van de bedrijfsbezoeken van het afgelopen jaar.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de docenten van je school of de organisatie van OpStapNaarWerken.nl.
Op 21 februari 2017 gaan de scholieren weer op pad. Verslagen en foto's van hun bezoekjes zullen hier verschijnen.

Actief Zorg

door: Damien van Bokhoven, Ché Richters & Thymen van Beek.
We hebben er veel van opgestoken, het bedrijf werkt in de zorg en helpt oudere die niet alles meer zelf kunnen doen. Ze verzorgen de oudere en maken de huizen van de bewonende schoon. Ze hebben ook Actief Zorg in Tilburg, Den Bosch & Eindhoven. We kregen op het eind een tas mee met spullen van de thuiszorg. We moesten daar een gaasje omleggen en een mitella. En we kregen ook een quiz en wie er won kreeg 15 lolly’s. We leerden ook hoe we onze handen moesten wassen en hoelang, voor bescherming tegen kruisbesmetting.
Zij, de mensen van Actief Zorg nemen ook contact op met de huisarts van de mensen die zij helpen en steun bieden. U kunt zelf, of uw vertegenwoordiger, een indicatie aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).
Actief Zorg hecht veel waarde aan mantelzorg. De mantelzorger speelt een belangrijke rol in het leven van de cliënt. Zowel de mantelzorger als Actief Zorg helpt de cliënt waar nodig, een goede afstemming hierin is erg belangrijk. Vandaar wordt de mantelzorger door Actief Zorg in het zorgproces betrokken.

Aarts Plastics

door: Tobias
Op dinsdag 18 februari moesten ik (Tobias) en de rest van mijn groep (Ieke, Estee, Damien, Che, Joep, Martijn, Pooja). Wij waren eerst bij Actief Zorg die zich specialiseren in het verzorgen van thuiszorg geweest. Daarna zijn we naar Aarts Plastics geweest die zich specialiseren in de goedkope cosmetica en verpakkingen van etenswaren. Mijn voorkeur ging uit naar Aarts Plastics. We werden als 2e groep bij Aarts Plastics ontvangen en werden toen naar een grote tafel geleid waar we gezamenlijk naar een klokhuis aflevering keken over plastic onder het genot van een blikje ice tea, cola light, cassis of fanta. Daarna werden we geleid naar een kantoren complex waar de technische mannen zaten die ook de ontwerpen voor de mallen maken. Daarna gingen we naar de echte fabriek dat vond ik best indrukwekkend omdat het zo groot was. Al het werk werd door robots gedaan en werd vervolgens zo opgestapeld dat het voor de mensen die het controleren het makkelijk te controleren en in te pakken was. We hebben ook nog verschillende kamers gezien waar de dingen worden ingepakt die niet door robots kunnen worden ingepakt. We kunnen ook nog even terug komen op actief zorg. Daar kwamen we ook in het begin aan een grote tafel te zitten zodat de vrouw die ons toesprak goed overzicht kon houden op de groep.
Bij Actief Zorg werken ongeveer 700 mensen waarvan ongeveer 600 bij thuiszorg. 65 mensen wassen ook echt de mensen en verzorgen de wonden. We kregen daar ook een filmpje te zien die gemaakt is door RTL Lifestyle. Het is zelf niet mijn ding om mensen te verzorgen maar ik heb wel respect voor de mensen die het doen. Na vragen te hebben gesteld namen we allemaal deel aan een quiz waarin de antwoorden steeds dicht bij elkaar zaten en het team van (Tobias, Ieke, Estee, Pooja en mevrouw Jessen) heeft gewonnen. Er zat geen een bedrijf bij waar ik later als werknemer zou willen werken. Ik vond het al om al best een leuke dag.

Adecco

door: Dennis Breugelmans & Jeroen Collignon, Walewyc 2A
Het eerste bedrijf waar wij vanochtend geweest waren was Adecco. Adecco is een uitzendbureau met 200 vestigingen over heel de wereld! Wij zijn in de vestiging Waalwijk geweest. Het was een klein kantoor met hooguit een stuk of 5 werknemers die zaten te werken. Er waren 2 werknemers achter de computer, 1 stagiaire achter de balie en 1 werkgever die ons wat meer vertelde over het bedrijf zelf.
Rollenspel sollicitatiegesprek: Adecco is een uitzendbureau wat wil zeggen dat ze vacatures zoeken voor mensen die zonder werk zitten. Er werd door de werkgever en de stagiaire voorgedaan hoe je een goed en slecht sollicitatiegesprek moest voeren.
Kenmerken goed sollicitatie gesprek: netjes rechtop zitten, goed en duidelijk praten, opstaan en netjes voorstellen, oogcontact houden.
Kenmerken slecht sollicitatie gesprek: onderuit hangen, niet weten wat je moet zeggen, blijven zitten en alleen begroeten, steeds wegkijken.
Wijzelf vonden het erg interessant bij Adecco.

Altena Group

door: Marit en Danique
Wij vonden het heel interessant, we werden gastvrij ontvangen. We werden begeleid naar een kamer daar kregen we een filmpje te zien en wat drinken. Ze spraken ook over veiligheid, veiligheid is heel belangrijk daarom kregen we ook veiligheid spullen zoals gehoorbescherming en veiligheid bril. Hij zij ook dat veiligheid in je toekomst heel belangrijk is, en dat je het bij alles moet toepassen wat je doet. Daarna kregen we een rondleiding we gingen langs verschillende gedeeltes.
In Altena gebruiken ze giftige stoffen om materiaal schoon te maken ze maken bijv. van olie benzine. We mochten onze naam ook met verf spuiten op papier. Dat was super leuk om te doen. In Altena kwamen langs een magazijn en daar zat ook een bunker in. Wat de klant wil werd gemaakt.

door: Bart en Tim
Altena Group Waalwijk is gespecialiseerd in luchtbehandeling. Dit bedrijf maakt dingen schoon zoals olie/benzine. Er staan chemicaliën afvalbakken. Je moet heel voorzichtig zijn bij die afvalstoffen. Ze gebruiken het voor het schoon maken van stukken van machines, en er zijn ook mannen die met een drukreiniger de platen schoon maken. Ze zuiveren dingen en ze maken van olie benzine.
Altena Group heeft een eigen reinigingsstraat ze hebben ultrasoon baden een eigen afvalbewerkingsinstalatie. Ze werken met giftige stoffen zoals gele canium. Ze dragen veel bescherming zoals veiligheidspakken, gehoorbescherming enz.

De Mandemakers Groep

door: Adna, Miray en Ellemijn
Ben Mandemakers begon met een kleine winkel in Kaatsheuvel. Het werd drukker en er kwam er nog 1 in Kaatsheuvel. Zo begon het bedrijf eigenlijk. Het werd steeds groter en groter tot dat het landelijk beroemd werd. Hij heeft ook andere woon boulevards een soort van overgenomen. Alles wordt gecheckt op sanitaire voorzieningen. Ze verkopen veel zoals: meubels, keukens, badkamers. Voordat ze worden weggebracht worden ze nog een keer gecheckt tot dat het in de vrachtwagen wordt gezet en wordt afgeleverd bij de gene bij wie het hoort. Ze beginnen met leveren bij de verste plaats en eindigen bij het minst verre van het bedrijf. De werkers moeten een bepaalde soorten kleren aan, anders mag je niet werken en als je dan iets overkomt ligt het bij je eigen verantwoordelijk, en dan moet je alle schade zelf betalen.
Als er een schade is op het product en dat is later ontdekt dan moet Mandemakers zelf de schade betalen. Dat kan soms vervelend zijn voor de persoon omdat ze dan steeds langer moeten wachten voordat het binnen is. En dat kan maximaal 2 weken duren. En kunnen ze de keuken niet in elkaar zetten. En dus ook niet gebruiken.
Hoe vonden wij het gaan?
Adna: ik vond het wel leerzaam maar het kan soms vervelend zijn, ik heb er wel wat van opgestoken en van geleerd.Er is kans dat ik daar wel wil werken. Ik vond het wel leuk eigenlijk. De fietstocht was vrij irritant.
Miray: ik vond de Mandemakers heel erg leuk heel leerzaam maar ik denk toch niet dat het iets voor mij is, maar het was wel leuk om het te mogen bezoeken.
Ellemijn: ik vond Mandemakers niet zo interessant ik vind dat ze er wel goed werk er in hadden gestoken.

door: Joost van Zelst, Quinn van Doorn, Evan Middag & Tim van der Bijl
De Mandemakers groep is een bedrijf gespecialiseerd in keukens, meubelen en sanitair. Het hoofdkantoor van DMG staat in Waalwijk. Het hoofdbedrijf van Mandemakers in Waalwijk heeft een gigantische opslag. De opslag is in totaal: 43.000 m2. Er zijn speciale afdelingen in de opslag. Je hebt bijvoorbeeld een kant dat exporteert naar Den Bosch en een kant naar Alkmaar. Er zijn 2 soorten transport wagens: een trailer en een bakwagen. In een trailer heb je meer ruimte dan de bakwagen. De trailer moet 2x rijden en de bakwagens: 4x. Er worden Duizenden apparaten per dag vervoerd.
De Keukens, meubels en sanitair die voor de klanten zijn bedoeld, staan eerst een week lang in de opslag plaats. Alles wat naar een week nog in het magazijn staat, is iets mis mee. Alles wat de klant wilt moet precies overeen komen als dat de bedrijf vertelt. Als een werknemer van het bedrijf Onderdelen het per ongeluk beschadigd, moet bedrijf het betalen. Als die onderdelen beschadigt raken of kapot gaan moeten alle onderdelen weer opnieuw besteld worden. In totaal bestaat de Mandemakers groep 38 jaar. Het bedrijf vestigt zich niet alleen in Nederland, Ook in andere Europese landen zoals: Duitsland en Italië. In het bedrijf zelf is gemiddeld 4.500 werknemers. Mandemakers verdient Ongeveer 1 miljard euro per jaar, ze zijn daarom een heel goed lopend bedrijf.
Mandemakers heeft ook als Missie: de klant tevreden te houden en het beste zijn in het gebied van meubilaire, keukens en Sanitair. Er bestaan heel veel bedrijven in Nederland van Mandemakers. Er zijn meerdere afdelingen in het bedrijf sommigen doen het computerwerk en andere het handarbeid. Het bedrijf groeit elk jaar ze willen elk jaar weer nieuwe en verbeterde producten. Welke opleiding je voor Mandemakers nodig hebt ligt eraan welke functie je binnen het bedrijf krijgt. Zelf vonden we dit bedrijf het leukst wat we bezocht hadden. We hebben veel geleerd ervan en het lijkt ons een harstikke leuke baan. Het zag er allemaal professioneel uit en netjes, Luxe. Het bedrijf ziet er vanaf buiten kleiner uit dan het is, want er zit nog een grote opslag plaats achter. We werden hartelijk ontvangen. We werden ook goed ingelicht door een filmpje over het bedrijf.
We vonden DMG top!!

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden als bedrijf om groepen scholieren te ontvangen.

This Is CAPTCHA Image